TYLKO TERAZ
-43% na wszystkie produkty
z kodem: cybermonday2022

Pakiet oprogramowania inżynierskiego

STUDIO

NOWA POWIĘKSZONA WERSJA

32 PROGRAMY SPECJALISTYCZNE
WSZYSTKIE PROGRAMY DOSTĘPNE NA STRONIE

Pakiet programów przeznaczonych do obliczeń inżynierskich. Nasze Kalkulatory Inżynierskie pozwolą na prawidłowe zaprojektowanie elementów drewnianych, betonowych (żelbetowych oraz zbrojonych kompozytem), stalowych oraz aluminiowych wg. Eurokodów (EC). W pakiecie również specjalistyczne programy Statyka 2D, Cięgno, Ściana oporowa i Rozpora stalowa.

(kliknij poniżej i rozwiń więcej informacji)

Program MES do analizy statycznej układów prętowych 2D

Program oparto na metodzie elementów skończonych (MES). Służy do zaawansowanej analizy statycznej płaskich ustrojów prętowych 2D. Umożliwia Użytkownikowi przeprowadzenie obliczeń z uwzględnieniem automatycznej kombinatoryki oddziaływań zgodnie z Eurokodem EN 1990 lub kombinacji własnych.

Modelowanie geometrii może odbywać się poprzez ręczne wprowadzanie węzłów i prętów oraz zaawansowane generowanie konstrukcji sparametryzowanych (kratownice i ramy). Istnieje możliwość zadawania mimośrodów prętów. W programie zaimplementowano obszerne biblioteki profili stalowych, ale istnieje również opcja wprowadzania własnych przekrojów.

Spektrum zadawania obciążeń jest szerokie: od sił i momentów skupionych w węźle, przez obciążenia skupione i rozłożone, aż po oddziaływania termiczne.
Obliczenia statyczne są przeprowadzane dla różnych przypadków obciążeń (do 9), z możliwością tworzenia automatycznych lub ręcznych kombinacji (do 200). Wyniki przedstawiane są w formie wykresów i tabel przemieszczeń, sił wewnętrznych i reakcji.

Co oblicza program?

 • Przemieszczenia, siły wewnętrzne i reakcje dla różnych ustrojów prętowych

Funkcje programu:

 • Tworzenie dowolnych ustrojów prętowych płaskich
 • Automatyczne lub manualne kombinacje przypadków obciążeń zgodnie z EN 1990
 • Wizualizacja deformacji, momentów zginających, sił poprzecznych, sił podłużnych, reakcji

ZOBACZ: Program do obliczeń MES Statyka 2D

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki żelbetowej o przekroju kwadratowym / prostokątnym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryterium, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • wymagane zbrojenie główne i poprzeczne dla spełnienia warunku SGN
 • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju belki
 • stan zarysowania (włącznie z szerokością rysy jeżeli wystąpi)
 • uwzględnianie zjawiska pełzania w obliczeniach
 • obliczanie ugięć belki w zależności od schematu statycznego i fazy pracy przekroju żelbetowego (stan niezarysowany lub zarysowany)
W najnowszej wersji 1.3 dodane zostały następujące opcje:
 • wymiarowanie belki na moment skręcający,
 • rozbudowanie obliczeń dotyczących ścinania belki,
 • uszczegółowienie wymiarowania strzemion.

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normach amerykańskich ACI 440.1R-15, ACI 440.5-08 oraz ACI 318-14. Pozwala na pełne zwymiarowanie belki betonowej o przekroju prostokątnym, zbrojonej prętami niemetalicznymi – FRP (GFRP, CFRP, AFRP lub BFRP). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa żelbetowego zbrojonego symetrycznie zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • poprawny dobór geometrii słupa
 • wymagane zbrojenie główne dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem pełzania, imperfekcji geometrycznych i efektów drugiego rzędu (metoda nominalnej krzywizny)
 • wymagane zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
 • opcjonalne zwymiarowanie słupa poprzez wykorzystanie momentu zastępczego (ekwiwalentnego)
 • graficzne przedstawienie wykorzystania nośności przekroju wykresem krzywej interakcji N-M
 • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju słupa.

ZOBACZ PROGRAM

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie stopy fundamentowej zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • poprawny dobór geometrii stopy,
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem zjawiska przebicia.

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2) oraz PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie ławy fundamentowej obciążonej siłą pionową pod wewnętrzną ścianę budynku, a także ławy obciążonej siłą pionową, poziomą i momentem zginającym pod zewnętrzną ścianę budynku. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • nośność podłoża gruntowego (możliwość zamodelowania dwóch warstw geotechnicznych z opcją obliczenia nośności podłoża dla fundamentu zastępczego),
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN (zginanie),
 • warunek na przebicie (ścinanie ławy).

Co nowego w wersji v2.0:

 • poprawa formuły wyznaczającej mimośród od obliczeniowych oddziaływań w szczególnych przypadkach
 • możliwość wydrukowania oddzielnej notki obliczeniowej

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7) oraz polskiej PN-81 B-03020. Pozwala na zwymiarowanie stopy (prostokątnej/kwadratowej) lub ławy fundamentowej w gruncie uwarstwionym w granicznym stanie użytkowalności (SGU). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. Program został wyposażony w wykresy, które pozwalają na szczegółową analizę naprężeń pionowych w ośrodku gruntowym.

Co oblicza program?

 • poprawny dobór geometrii fundamentu (stopy lub ławy fundamentowej),
 • nośność na wyparcie oraz przesunięcie fundamentu bezpośredniego,
 • przemieszczenia pionowe (osiadanie),
 • głębokość efektywną.

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992-1-1 (EC2). Pozwala na zwymiarowanie zbrojenia ze względu na przebicie w żelbetowym stropie dla słupów wewnętrznych o przekrojach prostokątnym/kwadratowym oraz okrągłym. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany.

Co oblicza program?

 • współczynnik zwiększający naprężenia styczne β,
 • naprężenia występujące w obszarze narażonym na przebicie (obwód kontrolny),
 • ilość i zwymiarowanie zbrojenia na przebicie (strzemiona).

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie żelbetowej, płytowo-kątowej ściany oporowej obciążonej naziomem równomiernie rozłożonym. W przypadku zamodelowania podłoża uwarstwionego, obliczenia nośności podłoża są wykonywane dla fundamentu zastępczego. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • nośność podłoża gruntowego w SGN – wypieranie gruntu spod fundamentu (warunki „z odpływem”),
 • nośność podłoża gruntowego w SGN – ścięcie gruntu (przesunięcie) w poziomie posadowienia,
 • równowagę statyczną konstrukcji EQU,
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN.

ZOBACZ PROGRAM: Obliczenia ściany oporowej

„Obliczenia pomocnicze do żelbetu” zawiera 7 arkuszy, które obliczają:

 • otulinę zbrojenia,
 • zakłady prętów zbrojeniowych,
 • zakotwienie prętów zbrojeniowych,
 • skurcz betonu,
 • pełzanie betonu,
 • zbrojenie minimalne
 • rozstaw prętów w przekroju.
 
 
Co nowego w wersji v1.2:
 • dodanie obliczania zbrojenia minimalnego dla elementów zginanych, ścinanych i ściskanych
 • uwzględnienie przyspojenia pręta w obliczeniach jego zakotwienia
 
Co nowego w wersji v2.o:
 • rozbudowa sekcji dotyczącej zakładów i zakotwień
 • obliczenie zbrojenia minimalnego ze względu na zarysowanie w płytach zgodnie z normami PN-EN oraz DIN-EN
 • weryfikacja rozkładów zbrojenia w przekroju
 • rozszerzenie wyboru klas betonu
 • możliwość wydrukowania oddzielnych notek obliczeniowych

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1995 (EC5). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki drewnianej (z drewna iglastego, liściastego lub klejonego warstwowo) o przekroju prostokątnym/kwadratowym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • wymagany przekrój belki dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu i ścinaniu w dwóch kierunkach, ściskaniu w poprzek włókien oraz złożonym stanie naprężenia)
 • zagadnienie stateczności: zwichrzenie belki  

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1995 (EC5). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa drewnianego (z drewna iglastego, liściastego lub klejonego warstwowo) o przekroju prostokątnym/kwadratowym lub kołowym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • wymagany przekrój słupa dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu i ścinaniu w dwóch kierunkach, ściskaniu wzdłuż włókien oraz złożonym stanie naprężenia) 
 • zagadnienie stateczności: wyboczenie słupa w dwóch płaszczyznach  

ZOBACZ PROGRAM

Program pozwala na wyznaczenie statyki (reakcji w podporach, momentów zginających w krokwiach na połączeniu z jętką oraz siły osiowej w jętce) wiązara krokwiowo-jętkowego przy zadanej geometrii. Do wyboru Użytkownik ma pięć schematów obciążeń układu:
 
– obciążenie rozłożone rzutowane na obie połacie,
– obciążenie rozłożone rzutowane na jedną połać,
– obciążenie rozłożone prostopadłe do połaci,
– obciążenie rozłożone na jętce,
– pionowa siła skupiona w miejscu zamocowania jętki do krokwi.
 

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1993 (EC3) oraz normie polskiej PN-B. Pozwala na pełne zwymiarowanie belki stalowej o przekroju dwuteowym (HEB, HEA, IPE, IPN), ceowym (UPE, UPN), teowym (½HEB, ½HEA, ½IPE) oraz zamkniętym (rura kwadratowa/prostokątna i okrągła). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • charakterystykę geometryczną przekroju
 • wymagany przekrój belki dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu i ścinaniu oraz w złożonym stanie naprężenia)
 • zagadnienie stateczności: zwichrzenie belki oraz oddziaływanie momentu zginającego z siłą ściskającą (formuły interakcyjne)

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1993 (EC3). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa stalowego  o przekroju dwuteowym (HEB, HEA, IPE, IPN), ceowym (UPE, UPN) i teowym (½HEB, ½HEA, ½IPE). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • wymagany przekrój słupa dla spełnienia warunku SGN przy ściskaniu bez możliwości wyboczenia
 • zagadnienie stateczności: wyboczenie słupa w dwóch płaszczyznach

Nowość w wersji v1.2: 

 • wymiarowanie płyty podstawy słupa ze względu na docisk (dla dwuteowników)

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normach europejskich PN-EN 1993-1-3 oraz PN-EN 1993-1-1 (EC3). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki stalowej cienkościennej o przekroju ceownika półzamkniętego (z odgięciami) oraz zetownika. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma programu jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program? 

 • pełną charakterystykę geometryczną przekroju (z uwzględnieniem spełnienia warunków normowych)
 • wymagany przekrój belki dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu, ścinaniu i lokalnym ścinaniu)
 • warunek SGU – ugięcie belki (przy założeniu swobodnego podparcia i obciążenia równomiernie rozłożonego)
 • zagadnienie stateczności: zwichrzenie belki w zależności od schematu podparcia, rodzaju obciążenia i miejsca jego przyłożenia

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normach europejskich PN-EN 1993-1-3 oraz PN-EN 1993-1-1 (EC3). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa stalowego cienkościennego o przekroju ceownika półzamkniętego (z odgięciami). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • pełną charakterystykę geometryczną przekroju (z uwzględnieniem spełnienia warunków normowych)
 • wymagany przekrój słupa dla spełnienia warunku SGN (przy ściskaniu)
 • zagadnienie stateczności: wyboczenie słupa (giętne, skrętne i giętno-skrętne)

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normach europejskich PN-EN 1993-1-3 oraz PN-EN-1993-1-1 (EC3). Pozwala na pełne zwymiarowanie zimnogiętej płatwi (o przekroju zetowym lub ceowym z odgięciami) współpracującej z poszyciem, uwzględniając tarczową pracę układu konstrukcyjnego. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • pełną charakterystykę geometryczną przekroju  (z uwzględnieniem spełnienia warunków normowych)
 • wymagany przekrój płatwi dla spełnienia warunku SGN (przy obciążeniach grawitacyjnych i unoszących) z uwzględnieniem współpracującej blachy trapezowej, zdwojonego przekroju na podporach i stężeń międzypłatwiowych (opcjonalnie)

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1993-1-8 (EC3). Pozwala na pełne zwymiarowanie połączenia zakładkowego: śrubowego kategorii A (dociskowe) oraz spawanego

Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

Połączenie śrubowe

 • połączenie oferujące zamodelowanie do 3 szeregów śrub po 3 śruby w każdym z nich w dowolnej konfiguracji: w jednej, dwóch lub czterech płaszczyznach ścinania
 • nośność na ścinanie
 • nośność na docisk
 • nośność na rozerwanie blokowe każdej z łączonych blach

Połączenie spawane (nowość w wersji 1.1)

 • nośność połączenia przy obciążeniu prostopadłym
 • minimalną długość spoiny podłużnej
 • minimalną długość spoiny poprzecznej

Połączenie śrubowe z kątownikiem (nowość w wersji 1.2)

wg normy PN-EN 1993-1-8 (EC3) oraz PN-EN 50341 

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na tzw. technicznej teorii cięgien, która dotyczy cięgien o małym zwisie (f/l < 0,1). Program pozwala na zwymiarowanie dwóch ich typów: nierozciągliwego oraz rozciągliwego. W przypadku tego drugiego, można zbadać zmianę naciągu i zwisu cięgna w zmiennych warunkach (obciążenia, rozpiętości, a także temperatury, cały czas uwzględniając sprężystość materiału). Do wyboru Użytkownik ma 6 schematów obciążenia:
 • rozłożonego na całej długości,
 • rozłożonego na części cięgna,
 • rozłożonego na całej długości z jednoczesną siłą skupioną w dowolnym miejscu,
 • rozłożonego trójkątnego,
 • rozłożonego trapezowego,
 • rozłożonego trójkątnego z maksimum na podporach i minimum w środku rozpiętości.
Co oblicza program?
 • Naciąg cięgna, strzałkę zwisu i reakcje w podporach dla 6 różnych schematów obciążenia
ZOBACZ PROGRAM: Wymiarowanie cięgna

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1993 (EC3). Pozwala na pełne zwymiarowanie rozpory stalowej o przekroju dwuteowym (HEB, HEA, IPE, IPN) oraz zamkniętym (rura okrągła). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • charakterystykę geometryczną przekroju
 • wymagany przekrój rozpory dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu i ściskaniu oraz w złożonym stanie naprężenia)
 • zagadnienie stateczności: wyboczenie rozpory

ZOBACZ PROGRAM: Wymiarowanie rozpory stalowej

Program przeznaczony do obliczania obciążeń klimatycznych.

Program inżynierski przeznaczony do sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności – przemieszczeń pionowych. Zawiera w sobie 10 osobnych kalkulatorów do obliczania ugięć w zależności od danego schematu statycznego. Oprócz przemieszczeń pionowych, program podaje reakcje oraz maksymalne momenty zginające. Program zawiera następujące schematy statyczne:
 1. wspornik obciążony siłą skupioną w dowolnym miejscu
 2. wspornik z obciążeniem równomiernie rozłożonym
 3. belka swobodnie podparta obciążona siłą skupioną w dowolnym miejscu
 4. belka swobodnie podparta obciążona parą sił skupionych w zadanej odległości od podpór
 5. belka swobodnie podparta z obciążeniem równomiernie rozłożonym
 6. belka swobodnie podparta z obciążeniem równomiernie rozłożonym na zadanym odcinku
 7. belka jednostronnie utwierdzona i przegubowo podparta obciążona siłą skupioną w dowolnym miejscu
 8. belka jednostronnie utwierdzona i przegubowo podparta z obciążeniem równomiernie rozłożonym
 9. belka obustronnie utwierdzona obciążona siłą skupioną w dowolnym miejscu
 10. belka obustronnie utwierdzona z obciążeniem równomiernie rozłożonym
ZOBACZ PROGRAM
Program przeznaczony do obliczania parametrów hydraulicznych dla zadanego przekroju poprzecznego koryta (prostokątne, trapezowe, trójkątne lub kołowe) przy przepływie grawitacyjnym (bezciśnieniowym). Charakterystyka przepływu prezentowana jest na wykresie: v(H) lub Q(H). W dodatkowej zakładce dołączono rozbudowaną tabelę szorstkości dla wygodniejszego użytkowania.
 
Co oblicza program?
 • prędkość przepływu v i wydatek Q przy pełnym napełnieniu
 • wysokość napełnienia H i prędkość przepływu v dla zadanego wydatku Q

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1999-1-1. Pozwala na pełne zwymiarowanie belki aluminiowej o następujących przekrojach: dwuteownik, ceownik, kątownik, teownik, rura prostokątna i rura okrągła. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • wymagany przekrój belki dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu, ścinaniu oraz w złożonym stanie naprężenia)
 • zagadnienie stateczności: zwichrzenie belki

ZOBACZ PROGRAM

Program przeznaczony do obliczania współczynnika podatności w podłożu uwarstwionym i całkowitych osiadań od przyłożonego naprężenia. Arkusz pozwala na zadanie oddziaływania na grunt bez ograniczenia geometrii (płyta fundamentowa) oraz z jej ograniczeniem (stopa fundamentowa). Użytkownik ma możliwość wprowadzenia do ośmiu warstw gruntu oraz zadanie położenia w nim zwierciadła wody gruntowej.

Co oblicza program?

 • współczynnik podatności podłoża
 • całkowite osiadania (przemieszczenie pionowe)

Co nowego w wersji 2.0?

 • obliczenie podatności z uwzględnieniem izolacji termicznej
 • możliwość wydrukowania oddzielnej notki obliczeniowej

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992-1- 1 (EC2) oraz brytyjskim raporcie technicznym TR34. Pozwala na zwymiarowanie posadzki betonowej oraz zbrojonej stalowym włóknem rozproszonym zgodnie z teoriami Westergaarda, Meyerhofa-Losberga oraz Hetenyi. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia oddziaływań zewnętrznych: obciążenie skupione, obciążenie kołem pojazdu (powierzchnia lub ciśnienie kontaktowe), obciążenie liniowe i obciążenie równomierne. Dla usprawnienia obliczeń, program zawiera dodatkowo kalkulator do wyznaczania podatności podłoża kz.

Co oblicza program?

 • wymaganą geometrię posadzki betonowej oraz zbrojonej stalowym włóknem rozproszonym
 • dodatkowo: podatność podłoża kz

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na polskiej normie PN-83-B-02482. Pozwala na obliczenie minimalnej głębokości pogrążenia wbijanego pala stalowego (profil) ze względu na wciskanie lub wyciąganie. Istnieje możliwość zamodelowania do 5 warstw ośrodka gruntowego o maksymalnej całkowitej miąższości 5 metrów.

Co oblicza program?

 • minimalną wymaganą głębokość pogrążenia pala
 • rozkład obliczeniowego oporu gruntu na pobocznicy pala

ZOBACZ PROGRAM

Program do obliczeń inżynierskich.

Program przeznaczony do obliczania parcia – siły wyporu – na przegrodę poziomą (element szczelny) w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej (ZWG). W założeniach obliczeniowych można uwzględnić do dwóch warstw dociążających przegrodę oraz w razie niespełnienia warunku wyporu – siłę jaką ma przenieść kotwa w celu zapewnienia stateczności.
 
Co oblicza program?
 • siłę wyporu na przegrodę poziomą oraz zbiornik zagłębiony w gruncie w zależności od położenia ZWG

Co nowego w wersji v1.1:

 • dodanie obliczenia parcia – siły wyporu – na zbiornik zagłębiony w gruncie w zależności od położenia zwierciadła wody gruntowej (ZWG). Do wyboru Użytkownik ma 3 rodzaje zbiorników:
  • prostopadłościenny betonowy,
  • cylindryczny betonowy,
  • cylindryczny z tworzywa.

ZOBACZ PROGRAM: Siła wyporu

Program do obliczeń inżynierskich.

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na zwymiarowanie mikropala zgodnie z jej postanowieniami. Użytkownik ma możliwość zadania do 8 warstw gruntu i obliczenie nośności zewnętrznej (ze względu na wyciąganie i wciskanie) oraz wewnętrznej elementu.
 
Co oblicza program?
 • nośność zewnętrzną (od siły wyciągającej i wciskającej) oraz wewnętrzną mikropala 

ZOBACZ PROGRAM

Program do obliczeń inżynierskich.

Program został oparty na metodzie skandynawskiej (według Jansona J. E. oraz Molina J.) i niemieckich wytycznych ATV-DVWK-A127. Pozwala na zwymiarowanie rur podatnych (z tworzyw sztucznych) ułożonych w gruncie.

Metoda skandynawska polega na wyznaczeniu maksymalnego ugięcia względnego rury w warunkach krótkotrwałych i porównaniu go z wartością dopuszczalną w zależności od warunków ułożenia, obciążenia oraz jakości prowadzenia robót. Sprawdzana jest również stateczność przekroju na wyboczenie.

Metoda według niemieckich wytycznych ATV-DVWK-A127 oparta jest na modelu współpracy podatnej rury (o założonej sztywności) z otaczającym ją gruntem czego wynikiem jest odpowiednia dystrybucja obciążeń na przekrój i rozkład sił wewnętrznych. Oprócz podstawowych oddziaływań takich jak ciężar zalegającego gruntu nad rurą, obciążenia komunikacyjnego, istnieje możliwość zadania obciążenia parciem hydrostatycznym od wody gruntowej.

 
Co oblicza program?
 • ugięcie i stateczność rury podatnej ułożonej w gruncie metodą skandynawską (HDPE, PVC),
 • odkształcenie, ugięcie i stateczność rury podatnej ułożonej w gruncie według wytycznych niemieckich ATV-DVWK-A127 (HDPE, PVC, PP i GRP).

ZOBACZ PROGRAM

Program do obliczeń inżynierskich.

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1991-1-5. Pozwala na wyznaczenie całkowitego oporu cieplnego RT przegrody pionowej i współczynnika przenikania ciepła U w zależności od warstw, które się na nią składają. Użytkownik na możliwość zadania do 8 warstw w przegrodzie i oprócz prowadzenia obliczeń zgodnie z postanowieniami normowymi, może wprowadzić swoje temperaturowe warunki brzegowe. Program graficznie przedstawia rozkład temperatury przez poszczególne warstwy. Dodatkowo dla usprawnienia obliczeń, załączono arkusz z tabelą pomocniczą zawierającą obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła λ dla różnych materiałów oraz umożliwiono prowadzenie kalkulacji dla dwóch odrębnych przegród równocześnie.

 
Co oblicza program?
 • Całkowity opór cieplny przegrody pionowej RT
 • Współczynnik przenikania ciepła przegrody pionowej U
 • Rozkład temperatury na poszczególnych warstwach przegrody

ZOBACZ PROGRAM: Obliczanie przenikalności cieplnej

Cena poza pakietem: 4968 zł brutto

Cena: 1349 zł brutto (1096,75 zł netto)

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1349 zł brutto

licencja cyfrowa na jedno stanowisko

wersja pakietu 1.6

Zobacz pakiety tematyczne:

NIE ZNALAZŁEŚ KALKULATORA, KTÓREGO SZUKASZ?
Zainteresowały Cię nasze produkty? Zapisz się na newsletter

Profesjonalne programy obliczeniowe dla budownictwa.

Kalkulatory sprzedawane przez studio oprogramowania specjalistycznego:

Alpha Leonis Leszek Rakowski

ul. Piasta 10, 05-822 Milanówek

NIP: 70 10 20 72 32, REGON: 367253113

Pomimo dołożenia szczególnych starań, autorzy nie biorą odpowiedzialności za dane, informacje oraz wyniki obliczeń uzyskanych za pomocą aplikacji. Każdorazowo należy sprawdzać dane oraz wyniki obliczeń. Korzystasz na własną odpowiedzialność.

Copyright Kalkulatory Inżynierskie, Wszelkie prawa zastrzeżone