Zestaw programów kalkulacyjnych
BETON

Zestaw programów przeznaczonych do obliczeń inżynierskich.

Żelbet jest kompozytem, w którym beton odpowiada za przenoszenie naprężeń ściskających, a stal naprężeń rozciągających. Dzięki tej synergii możliwe jest tworzenie różnorodnych konstrukcji, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością, sztywnością, trwałością i odpornością na zmienne oraz agresywne warunki środowiskowe. Żelbet najpowszechniej stosowany jest w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i przemysłowym.

Niniejsze kalkulatory wspomogą profesjonalnie określić geometrię elementów budynku (np. podciąg, słup, stopa lub ława fundamentowa) oraz innych konstrukcji żelbetowych.

Kalkulatory w kategorii Beton opracowane są na podstawie Eurokodu 2 oprócz belki zbrojonej FRP, która jest oparta na normach amerykańskich.

 

Pakiet zawiera następujące programy:

(kliknij i rozwiń więcej informacji)

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki żelbetowej o przekroju kwadratowym / prostokątnym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryterium, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • wymagane zbrojenie główne i poprzeczne dla spełnienia warunku SGN
 • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju belki
 • stan zarysowania (włącznie z szerokością rysy jeżeli wystąpi)
 • uwzględnianie zjawiska pełzania w obliczeniach
 • obliczanie ugięć belki w zależności od schematu statycznego i fazy pracy przekroju żelbetowego (stan niezarysowany lub zarysowany)
W najnowszej wersji 1.3 dodane zostały następujące opcje:
 • wymiarowanie belki na moment skręcający,
 • rozbudowanie obliczeń dotyczących ścinania belki,
 • uszczegółowienie wymiarowania strzemion.

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normach amerykańskich ACI 440.1R-15, ACI 440.5-08 oraz ACI 318-14. Pozwala na pełne zwymiarowanie belki betonowej o przekroju prostokątnym, zbrojonej prętami niemetalicznymi – FRP (GFRP, CFRP, AFRP lub BFRP). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa żelbetowego zbrojonego symetrycznie zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • poprawny dobór geometrii słupa
 • wymagane zbrojenie główne dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem pełzania, imperfekcji geometrycznych i efektów drugiego rzędu (metoda nominalnej krzywizny)
 • wymagane zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
 • opcjonalne zwymiarowanie słupa poprzez wykorzystanie momentu zastępczego (ekwiwalentnego)
 • graficzne przedstawienie wykorzystania nośności przekroju wykresem krzywej interakcji N-M
 • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju słupa.

ZOBACZ PROGRAM

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie stopy fundamentowej zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • poprawny dobór geometrii stopy,
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem zjawiska przebicia.

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2) oraz PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie ławy fundamentowej obciążonej siłą pionową pod wewnętrzną ścianę budynku, a także ławy obciążonej siłą pionową, poziomą i momentem zginającym pod zewnętrzną ścianę budynku. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • nośność podłoża gruntowego (możliwość zamodelowania dwóch warstw geotechnicznych z opcją obliczenia nośności podłoża dla fundamentu zastępczego),
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN (zginanie),
 • warunek na przebicie (ścinanie ławy).

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7) oraz polskiej PN-81 B-03020. Pozwala na zwymiarowanie stopy (prostokątnej/kwadratowej) lub ławy fundamentowej w gruncie uwarstwionym w granicznym stanie użytkowalności (SGU). Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. Program został wyposażony w wykresy, które pozwalają na szczegółową analizę naprężeń pionowych w ośrodku gruntowym.

Co oblicza program?

 • poprawny dobór geometrii fundamentu (stopy lub ławy fundamentowej),
 • nośność na wyparcie oraz przesunięcie fundamentu bezpośredniego,
 • przemieszczenia pionowe (osiadanie),
 • głębokość efektywną.

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992-1-1 (EC2). Pozwala na zwymiarowanie zbrojenia ze względu na przebicie w żelbetowym stropie dla słupów wewnętrznych o przekrojach prostokątnym/kwadratowym oraz okrągłym. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany.

Co oblicza aplikacja?

 • współczynnik zwiększający naprężenia styczne β,
 • naprężenia występujące w obszarze narażonym na przebicie (obwód kontrolny),
 • ilość i zwymiarowanie zbrojenia na przebicie (strzemiona).

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie żelbetowej, płytowo-kątowej ściany oporowej obciążonej naziomem równomiernie rozłożonym. W przypadku zamodelowania podłoża uwarstwionego, obliczenia nośności podłoża są wykonywane dla fundamentu zastępczego. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza program?

 • nośność podłoża gruntowego w SGN – wypieranie gruntu spod fundamentu (warunki „z odpływem”),
 • nośność podłoża gruntowego w SGN – ścięcie gruntu (przesunięcie) w poziomie posadowienia,
 • równowagę statyczną konstrukcji EQU,
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN.

ZOBACZ PROGRAM: Obliczenia ściany oporowej

Pakiet “Obliczenia pomocnicze” zawiera 6 arkuszy, które obliczają:

 • otulinę zbrojenia,
 • zakłady prętów zbrojeniowych,
 • zakotwienie prętów zbrojeniowych,
 • skurcz betonu,
 • pełzanie betonu,
 • zbrojenie minimalne.

ZOBACZ PROGRAM

Cena poza pakietem: 1 641 zł brutto

Cena 599 zł brutto (486,99 zł netto)

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 499 zł brutto

licencja cyfrowa na jedno stanowisko

Zobacz inne pakiety programów:

Pakiet Inżynier PRO
3902zł
999zł
brutto
Zainteresowały Cię nasze produkty? Zapisz się na newsletter

Profesjonalne programy obliczeniowe dla budownictwa.

Kalkulatory sprzedawane przez studio oprogramowania specjalistycznego:

Alpha Leonis Leszek Rakowski

ul. Piasta 10, 05-822 Milanówek

NIP: 70 10 20 72 32, REGON: 367253113

Pomimo dołożenia szczególnych starań, autorzy nie biorą odpowiedzialności za dane, informacje oraz wyniki obliczeń uzyskanych za pomocą aplikacji. Każdorazowo należy sprawdzać dane oraz wyniki obliczeń. Korzystasz na własną odpowiedzialność.

Copyright Kalkulatory Inżynierskie, Wszelkie prawa zastrzeżone