Lista wersji

CHANGELOG

DREWNO

Belka drewniana

v1.2
zmieniono:
 • Poprawiono momenty statyczne przekroju
 • Poszerzono możliwość obliczenia nośności przekroju na ściskanie w poprzek włókien o nieciągły sposób podparcia belki
v1.1
dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa

Słup drewniany

v1.2
zmieniono:
 • Poprawiono momenty statyczne przekroju
v1.1
dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę promienia przekroju kołowego
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa

Wiązar krokwiowo-jętkowy

v1.0
 • Wersja początkowa

BETON

Belka żelbetowa

v1.3
dodano:
 • wymiarowanie belki na moment skręcający,
 • rozbudowanie obliczeń dotyczących ścinania belki,
 • uszczegółowienie wymiarowania strzemion.
poprawiono:
 • dodano możliwość zapisywania arkusza,
 • poprawiono niektóre komunikaty systemowe.
v1.2
dodano:
 • uwzględnianie zjawiska pełzania w obliczeniach
 • rozbudowanie obliczeń dotyczących zarysowania przekroju
 • obliczanie ugięć belki w zależności od schematu statycznego i fazy pracy przekroju żelbetowego (stan niezarysowany lub zarysowany)
v1.1
dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
 • Poprawiono błąd związany z aktywacją pojawiający się u niektórych Użytkowników
v1.0
 • Wersja początkowa

Belka FRP

v1.0
 • Wersja początkowa 
 • Program oblicza:

  • wymagane zbrojenie główne i poprzeczne dla spełnienia warunku SGN
  • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju belki
  • szerokość rysy (w przypadku wystąpienia stanu zarysowania)
  • ugięcie belki (również od efektów długotrwałego działania obciążenia) w zależności od przyjętego schematu statycznego i fazy pracy przekroju

   Do wyboru Użytkownika są następujące schematy statyczne:

  • wspornik obciążony siłą skupioną na końcu
  • wspornik obciążony obciążeniem rozłożonym na całej długości
  • belka swobodnie podparta z siłą skupioną w połowie rozpiętości
  • belka swobodnie podparta obciążoną obciążeniem rozłożonym na całej długości
  • belka wieloprzęsłowa obciążoną obciążeniem rozłożonym na całej długości

Słup żelbetowy

v1.2
zmieniono:
 • Wymiarowanie zbrojenia w oparciu o wykres krzywej interakcji M-N
v1.1
dodano:
 • Opcję obliczania momentu zastępczego
 • Obliczanie momentów mimośrodów niezamierzonych
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
 • Poprawiono formuły dla lepszej zgodności z Microsoft Excel 2016
v1.0
 • Wersja początkowa

Stopa fundamentowa

v1.0
 • Wersja początkowa

Ława fundamentowa

v1.2
Dodano:
 • Obliczanie ławy fundamentowej zewnętrznej
Zmieniono:
 • Poprawiono formuły dla lepszej zgodności z Microsoft Excel 2016
v1.1
Dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
Zmieniono:
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa

Fundamenty SGU

v1.1
Zmieniono:
 • Dostosowanie programu do starszych wersji Excel
v1.0
 • Wersja początkowa.
 • Program oblicza: poprawny dobór geometrii fundamentu (stopy lub ławy fundamentowej), nośność na wyparcie oraz przesunięcie fundamentu bezpośredniego, przemieszczenia pionowe (osiadanie), głębokość efektywną.

Pomocnicze do żelbetu

v1.2
 • dodanie obliczania zbrojenia minimalnego dla elementów zginanych, ścinanych i ściskanych
 • uwzględnienie przyspojenia pręta w obliczeniach jego zakotwienia
v1.1
 • (od 24.04.2022) Po wyjściu z programu następuje zapisanie zmian
 • Nowy ekran instrukcji
 • Poprawiono formuły dla lepszej zgodności z Microsoft Excel 2016
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa
 • Obliczanie: otuliny zbrojenia, zakładów prętów zbrojeniowych, skurczu betonu, zakotwienia prętów zbrojeniowych, pełzania betonu.

Stal

Belka stalowa

v1.2
dodano:
 • uzupełnienie profili o przekroje zamknięte (rury kwadratowe/prostokątne, okrągłe)
 • możliwość ręcznego wprowadzenia momentu krytycznego przy zwichrzeniu sprężystym
v1.1
dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono formuły dla lepszej zgodności z Microsoft Excel 2016
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa
 • Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1993 (EC3) oraz normie polskiej PN-B. Pozwala na pełne zwymiarowanie belki stalowej.

Słup stalowy

v1.1
dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono formuły dla lepszej zgodności z Microsoft Excel 2016
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa

Belka zimnogięta

v1.1
 • Poprawienie zbieżności wyników i silnika obliczeniowego kalkulatora
 • Dodanie przekroju zetowego do obliczeń
v1.0
 • Wersja początkowa

Słup zimnogięty

v1.1
 • Poprawienie zbieżności wyników i silnika obliczeniowego kalkulatora
v1.0
 • Wersja początkowa

Płatew zimnogięta

v1.1
 • Poprawienie zbieżności wyników i silnika obliczeniowego kalkulatora
 • Dodanie drugiej normowej metody obliczenia sztywności obrotowej połączenia poszycia z płatwią
v1.0
 • Wersja początkowa

Połączenia śrubowe zakładkowe

v1.1
 • dodanie połączenia śrubowego z kątownikiem (wg normy PN-EN 1993-1-8 (EC3) oraz PN-EN 50341)

v1.1
 • Dodano połączenia spawane:

  • nośność połączenia przy obciążeniu prostopadłym
  • minimalną długość spoiny podłużnej
  • minimalną długość spoiny poprzecznej
v1.0
 • Wersja początkowa

INNE

Obliczenia obciążenia wiatrem i śniegiem

v1.4
wprowadzone zmiany:
 • rozbudowanie obliczeń obciążenia wiatrem o wyznaczenie ciśnienia zewnętrznego na ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta.
 • możliwość uwzględnienia w obliczeniach obciążenia wiatrem okresu powrotu
 • rozbudowanie obliczeń obciążenia śniegiem w warunkach normalnych o przypadek worków śnieżnych od paneli fotowoltaicznych
 • dodanie nowych przypadków obciążenia śniegiem w warunkach wyjątkowych (dachy wielopołaciowe, zadaszenie nad drzwiami lub rampą, przeszkoda na płaskim dachu, przeszkoda na dachu nachylonym i łukowym, zaspa za attyką na dachu płaskim, zaspa za attyką przy ścianie szczytowej, zaspa za attyką przy okapie dla dachu nachylonego lub łukowego)
 • możliwość uwzględnienia w obliczeniach obciążenia śniegiem okresu powrotu
pomniejsze poprawki:
 • zmieniony sposób przechowywania zapisów stanu pliku
 • poprawione niektóre komunikaty systemowe
v1.3
dodano:
 • rozbudowanie obliczeń obciążenia wiatrem o wyznaczenie ciśnienia zewnętrznego na dachy budynków (płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz czterospadowe).

v1.2
dodano:
 • nowe warianty obliczeń obciążenia śniegiem
 • uwzględnianie w procedurze obliczeń dachu słaboizolowanego
 • wyznaczanie obciążeń dla dachu jedno, dwu i wielopołaciowego, dachu walcowego, dachu bliskiego i przylegającego do wyższych budowli
 • obciążenia od zaspy przy występach i przeszkodach
 • obciążenia od nawisów śnieżnych, przy krawędzi dachu
 • obciążenie śniegiem barierek przeciwśnieżnych i innych przeszkód
v1.1
dodano:
 • Nowy ekran instrukcji
zmieniono:
 • Poprawiono komunikaty systemowe w języku polskim
v1.0
 • Wersja początkowa

Przepływ grawitacyjny

v1.0
 • Wersja początkowa

Belka aluminiowa

v1.0
 • Wersja początkowa

Obliczanie ugięć belek

v1.1
 • Dodanie 4 nowych schematów statycznych
 • Dodanie podpisu cyfrowego (SHA1-SHA256), poprawienie kompatybilności
v1.0
 • Wersja początkowa zawierająca 6 schematów statycznych

Pakiet Inżynier PRO

v1.3
 • Dodanie nowego programu – Przenikalność cieplna v1.0
v1.2
 • Aktualizacja programu – Obliczanie Obciążenia Wiatrem i Śniegiem v1.4
v1.1
 • Dodanie nowego programu – Rura w gruncie v1.0
v1.0
 • Wersja początkowa. Wszystkie wcześniejsze usprawnienia zawarte zostały w jednej wersji.
Zainteresowały Cię nasze produkty? Zapisz się na newsletter

Profesjonalne programy obliczeniowe dla budownictwa.

Kalkulatory sprzedawane przez studio oprogramowania specjalistycznego:

Alpha Leonis Leszek Rakowski

ul. Piasta 10, 05-822 Milanówek

NIP: 70 10 20 72 32, REGON: 367253113

Pomimo dołożenia szczególnych starań, autorzy nie biorą odpowiedzialności za dane, informacje oraz wyniki obliczeń uzyskanych za pomocą aplikacji. Każdorazowo należy sprawdzać dane oraz wyniki obliczeń. Korzystasz na własną odpowiedzialność.

Copyright Kalkulatory Inżynierskie, Wszelkie prawa zastrzeżone