Pakiet programów kalkulacyjnych INŻYNIER

Zestaw programów przeznaczonych do obliczeń inżynierskich. Kalkulatory pozwolą na prawidłowe zaprojektowanie elementów drewnianych, żelbetowych, stalowych wg. Eurokodów.

ZESTAW ZAWIERA NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PROGRAMY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE

(kliknij i rozwiń więcej informacji)

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1995 (EC5). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki drewnianej (z drewna iglastego, liściastego lub klejonego warstwowo) o przekroju prostokątnym/kwadratowym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • wymagany przekrój belki dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu i ścinaniu w dwóch kierunkach, ściskaniu w poprzek włókien oraz złożonym stanie naprężenia)
 • zagadnienie stateczności: zwichrzenie belki  

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1995 (EC5). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa drewnianego (z drewna iglastego, liściastego lub klejonego warstwowo) o przekroju prostokątnym/kwadratowym lub kołowym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane. 

Co oblicza program? 

 • wymagany przekrój słupa dla spełnienia warunku SGN (przy zginaniu i ścinaniu w dwóch kierunkach, ściskaniu wzdłuż włókien oraz złożonym stanie naprężenia) 
 • zagadnienie stateczności: wyboczenie słupa w dwóch płaszczyznach  

ZOBACZ PROGRAM

Program pozwala na wyznaczenie statyki (reakcji w podporach, momentów zginających w krokwiach na połączeniu z jętką oraz siły osiowej w jętce) wiązara krokwiowo-jętkowego przy zadanej geometrii. Do wyboru Użytkownik ma pięć schematów obciążeń układu:
 
– obciążenie rozłożone rzutowane na obie połacie,
– obciążenie rozłożone rzutowane na jedną połać,
– obciążenie rozłożone prostopadłe do połaci,
– obciążenie rozłożone na jętce,
– pionowa siła skupiona w miejscu zamocowania jętki do krokwi.
 
(kliknij i rozwiń więcej informacji)

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki żelbetowej o przekroju kwadratowym / prostokątnym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryterium, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

 • wymagane zbrojenie główne i poprzeczne dla spełnienia warunku SGN
 • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju belki
 • stan zarysowania (włącznie z szerokością rysy jeżeli wystąpi)
 • uwzględnianie zjawiska pełzania w obliczeniach
 • obliczanie ugięć belki w zależności od schematu statycznego i fazy pracy przekroju żelbetowego (stan niezarysowany lub zarysowany)
W najnowszej wersji 1.3 dodane zostały następujące opcje:
 • wymiarowanie belki na moment skręcający,
 • rozbudowanie obliczeń dotyczących ścinania belki,
 • uszczegółowienie wymiarowania strzemion.

ZOBACZ PROGRAM

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa żelbetowego zbrojonego symetrycznie zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

 • poprawny dobór geometrii słupa
 • wymagane zbrojenie główne dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem pełzania, imperfekcji geometrycznych i efektów drugiego rzędu (metoda nominalnej krzywizny)
 • wymagane zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
 • opcjonalne zwymiarowanie słupa poprzez wykorzystanie momentu zastępczego (ekwiwalentnego)
 • graficzne przedstawienie wykorzystania nośności przekroju wykresem krzywej interakcji N-M
 • weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju słupa.

ZOBACZ PROGRAM

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie stopy fundamentowej zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

 • poprawny dobór geometrii stopy,
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem zjawiska przebicia.

ZOBACZ PROGRAM

Program został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2) oraz PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie ławy fundamentowej obciążonej siłą pionową pod wewnętrzną ścianę budynku, a także ławy obciążonej siłą pionową, poziomą i momentem zginającym pod zewnętrzną ścianę budynku. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

 • nośność podłoża gruntowego (możliwość zamodelowania dwóch warstw geotechnicznych z opcją obliczenia nośności podłoża dla fundamentu zastępczego),
 • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN (zginanie),
 • warunek na przebicie (ścinanie ławy).

ZOBACZ PROGRAM

Pakiet “Obliczenia pomocnicze” zawiera 6 arkuszy, które obliczają:

 • otulinę zbrojenia,
 • zakłady prętów zbrojeniowych,
 • zakotwienie prętów zbrojeniowych,
 • skurcz betonu,
 • pełzanie betonu,
 • zbrojenie minimalne.

ZOBACZ PROGRAM

Program inżynierski przeznaczony do sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności – przemieszczeń pionowych. Zawiera w sobie 10 osobnych kalkulatorów do obliczania ugięć w zależności od danego schematu statycznego. Oprócz przemieszczeń pionowych, program podaje reakcje oraz maksymalne momenty zginające. Program zawiera następujące schematy statyczne:
 1. wspornik obciążony siłą skupioną w dowolnym miejscu
 2. wspornik z obciążeniem równomiernie rozłożonym
 3. belka swobodnie podparta obciążona siłą skupioną w dowolnym miejscu
 4. belka swobodnie podparta obciążona parą sił skupionych w zadanej odległości od podpór
 5. belka swobodnie podparta z obciążeniem równomiernie rozłożonym
 6. belka swobodnie podparta z obciążeniem równomiernie rozłożonym na zadanym odcinku
 7. belka jednostronnie utwierdzona i przegubowo podparta obciążona siłą skupioną w dowolnym miejscu
 8. belka jednostronnie utwierdzona i przegubowo podparta z obciążeniem równomiernie rozłożonym
 9. belka obustronnie utwierdzona obciążona siłą skupioną w dowolnym miejscu
 10. belka obustronnie utwierdzona z obciążeniem równomiernie rozłożonym
ZOBACZ PROGRAM
Program przeznaczony do obliczania obciążeń klimatycznych.
Program przeznaczony do obliczania parametrów hydraulicznych dla zadanego przekroju poprzecznego koryta (prostokątne, trapezowe, trójkątne lub kołowe) przy przepływie grawitacyjnym (bezciśnieniowym). Charakterystyka przepływu prezentowana jest na wykresie: v(H) lub Q(H). W dodatkowej zakładce dołączono rozbudowaną tabelę szorstkości dla wygodniejszego użytkowania.
 
Co oblicza aplikacja?
 • prędkość przepływu v i wydatek Q przy pełnym napełnieniu
 • wysokość napełnienia H i prędkość przepływu v dla zadanego wydatku Q

Cena poza pakietem: 1209 zł brutto

Cena 459 zł brutto (373,17 zł netto)

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 459 zł brutto

licencja cyfrowa na jedno stanowisko

Zobacz pakiety tematyczne:

POWIĘKSZ PAKIET DO PRO
3049zł
999zł
brutto
Zainteresowały Cię nasze produkty? Zapisz się na newsletter

Profesjonalne programy obliczeniowe dla budownictwa.

Kalkulatory sprzedawane przez studio oprogramowania specjalistycznego:

Alpha Leonis Leszek Rakowski

ul. Piasta 10, 05-822 Milanówek

NIP: 70 10 20 72 32, REGON: 367253113

Pomimo dołożenia szczególnych starań, autorzy nie biorą odpowiedzialności za dane, informacje oraz wyniki obliczeń uzyskanych za pomocą aplikacji. Każdorazowo należy sprawdzać dane oraz wyniki obliczeń. Korzystasz na własną odpowiedzialność.

Copyright Kalkulatory Inżynierskie, Wszelkie prawa zastrzeżone