Żelbet

Żelbet jest kompozytem, w którym beton odpowiada za przenoszenie naprężeń ściskających, a stal naprężeń rozciągających. Dzięki tej synergii możliwe jest tworzenie różnorodnych konstrukcji, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością, sztywnością, trwałością i odpornością na zmienne oraz agresywne warunki środowiskowe. Żelbet najpowszechniej stosowany jest w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i przemysłowym.

Niniejsze kalkulatory wspomogą profesjonalnie określić geometrię elementów budynku (np. podciąg, słup, stopa lub ława fundamentowa) oraz innych konstrukcji żelbetowych.

Nasze aplikacje w tej kategorii:

Belka żelbetowa
Słup żelbetowy
Stopa fundamentowa
Ława fundamentowa
Belka z płytą
Pomocnicze do żelbetu

Licencja dla 1 aplikacji na 365 dni: 19 zł brutto

Kup zestaw

Kategoria - żelbet
Kategoria - stal
Kategoria - drewno
Kategoria - inne

Licencja dla 1 kategorii na 365 dni: 49 zł brutto

Zobacz aplikacje w innych kategoriach