Zestaw arkuszy - żelbet

Żelbet jest kompozytem, w którym beton odpowiada za przenoszenie naprężeń ściskających, a stal naprężeń rozciągających. Dzięki tej synergii możliwe jest tworzenie różnorodnych konstrukcji, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością, sztywnością, trwałością i odpornością na zmienne oraz agresywne warunki środowiskowe. Żelbet najpowszechniej stosowany jest w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i przemysłowym.

Niniejsze kalkulatory wspomogą profesjonalnie określić geometrię elementów budynku (np. podciąg, słup, stopa lub ława fundamentowa) oraz innych konstrukcji żelbetowych.

 

Zestaw zawiera następujące arkusze:

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie belki żelbetowej o przekroju prostokątnym zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

wymagane zbrojenie główne i poprzeczne dla spełnienia warunku SGN
weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju belki
stan zarysowania (włącznie z szerokością rysy jeżeli wystąpi).

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1992 (EC2). Pozwala na pełne zwymiarowanie słupa żelbetowego zbrojonego symetrycznie zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

poprawny dobór geometrii słupa
wymagane zbrojenie główne i poprzeczne dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem pełzania i efektów drugiego rzędu
weryfikacja możliwego rzeczywistego umieszczenia zaprojektowanego zbrojenia w przekroju słupa.

Arkusz został oparty na normie europejskiej PN-EN 1997 (EC7). Pozwala na pełne zwymiarowanie stopy fundamentowej zgodnie z jej postanowieniami. Całość została tak opracowana, aby na każdym kroku sprawdzać warunki krytyczne i w razie niespełnienia danego kryteria, informować o tym Użytkownika odpowiednim monitem. Forma arkusza jest przejrzysta i czytelna, a każdy obliczany parametr został opisany. W celu zapobieżenia chaosowi informacyjnemu, obliczenia zostały poprowadzone w sposób uporządkowany czyli w toku ich wykonywania uzupełnia się kolejne dane.

Co oblicza aplikacja?

  • poprawny dobór geometrii stopy,
  • wymagane zbrojenie dla spełnienia warunku SGN z uwzględnieniem zjawiska przebicia.

Pakiet zawiera 6 arkuszy, które obliczają:

  • otulinę
  • zakłady
  • zakotwienie
  • skurcz
  • pełzanie
  • zbrojenie minimalne

Licencja na zestaw kalkulatorów – 199 zł / jedno stanowisko.

Zobacz inne zestawy kalkulatorów:​