Obliczenia iżnynierskie online

Dane i założenia do obliczeń:
Rodzaj pręta:

W strefie haka grubość otulenia
betonem w kierunku prostopadłym
do płaszczyzny zagięcia
wynosi co najmniej 3 Φ:

Średnica pręta [mm] :

Klasa i gatunek stali:

Klasa betonu:

Obliczeniowo wymagane pole
przekroju zbrojenia: As,req[cm2] =

Zastosowane pole przekroju
zbrojenia: As,prov[cm2] =

Sytuacja obliczeniowa
Rodzaj warunków przyczepności prętów do betonu
Konstrukcja poddana działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych

Wyniki obliczeń:


Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia