Obliczenia iżnynierskie online


Obliczanie powierzchni i materiałów dla pomieszczenia prostokatnego


Podaj wysokość pomieszczenia "H" w [cm]
Podaj szerokość pomieszczenia "B" w [cm]
Podaj długość pomieszczenia "S" w [cm]

Podaj wymiary okien w zależności od ich ilości (jeżeli mniej okien niż w formularzu pozostaw puste pole

Okno 1:
Podaj głębokość ościeża okiennego "G.o" w [cm] ZOBACZ CO TO ???

Podaj szerokość otworu okiennego "B.o" w [cm]
Podaj wysokość otworu okiennego "H.o" w [cm]
Okno 2:
Podaj szerokość otworu okiennego "B.o" w [cm]
Podaj wysokość otworu okiennego "H.o" w [cm]
Okno 3:
Podaj szerokość otworu okiennego "B.o" w [cm]
Podaj wysokość otworu okiennego "H.o" w [cm]
Okno 4:
Podaj szerokość otworu okiennego "B.o" w [cm]
Podaj wysokość otworu okiennego "H.o" w [cm]

Podaj dane drzwi w zależności od ich ilości (jeżeli mniej drzwi niż w formularzu pozostaw puste pole

Drzwi 1:
Podaj głębokość ościeża drzwiowego "G.d" w [cm] ZOBACZ CO TO ???

Podaj szerokość otworu drzwiowego "B.d" w [cm]
Podaj wysokość otworu drzwiowego "H.d" w [cm]
Drzwi 2:
Podaj szerokość otworu drzwiowego "B.d" w [cm]
Podaj wysokość otworu drzwiowego "H.d" w [cm]

Po każdej zmianie wartości należy ponownie kliknąć przycisk "oblicz"
Ajax Test
Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia