Obliczenia iżnynierskie online


Obliczanie charakterystyk geometrycznych dla trójkąta


Podaj wysokość trójkąta "h" w [cm]
Podaj szerokość trójkąta "b" w [cm]

Po każdej zmianie wartości należy ponownie kliknąć przycisk "oblicz"
Ajax Test
Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia