Obliczenia iżnynierskie online


Obliczanie charakterystyk geometrycznych dla rury okrągłej


Podaj średnicę większego koła (zewnętrznej rury) "D" w [cm]
Podaj średnicę mniejszego koła (wewnętrznej rury) "D" w [cm]

Po każdej zmianie wartości należy ponownie kliknąć przycisk "oblicz"
Ajax Test
Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia