Obliczenia iżnynierskie online


Obliczanie charakterystyk geometrycznych dla prostokąta


Podaj wysokość prostokąta "h" w [cm]
Podaj szerokość prostokąta "b" w [cm]

Po każdej zmianie wartości należy ponownie kliknąć przycisk "oblicz"
Ajax Test
Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia