Obliczenia iżnynierskie online


Obliczanie charakterystyk geometrycznych dla dwuteownika


Podaj wysokość dwuteownika "H" w [cm]
Podaj wysokość dwuteownika wewnątrz "h" w [cm]
Podaj szerokość dwuteownika "B" w [cm]
Podaj szerokość środnika "t" w [cm]

Po każdej zmianie wartości należy ponownie kliknąć przycisk "oblicz"
Ajax Test
Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia