Obliczenia iżnynierskie online

DODATKOWE OPCJE

Możliwość wykonywania obliczeń dla przekroju podwójnie zbrojonego:

Podaj rodzaj typu wyników:

Podaj dane do obliczeń:

GEOMETRIA PRZEKROJU

Szerokość belki cm
Wysokość belki cm
Ilość prętów dolnych w belce As1 sztuk

Ilość prętów górnych w belce As2 sztuk

Rzędy zbrojenia:

DANE MATERIAŁOWE STAL

średnica prętów głównych mm
średnica strzemion mm
Wybierz klasę stali prętów głównych:

DANE MATERIAŁOWE BETON

Wybierz klasę betonu:
Wybierz klasę ekspozycji:
Cdev (w zależności od jakości prac) w mm:
Max wymiar kruszywa:

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA PRZEKRÓJ

Obliczeniowy Moment zginający M.sd = kNm

Po każdej zmianie wartości należy ponownie kliknąć przycisk "oblicz"


Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia