Obliczenia iżnynierskie online
Definiowanie geometrii

Dane materiałowe

DANE MATERIAŁOWE STAL

średnica prętów głównych mm
Ilość prętów dolnych w belce As1,prov sztuk
średnica strzemion mm
Wybierz klasę stali prętów głównych:

DANE MATERIAŁOWE BETON

Wybierz klasę betonu:
Wybierz klasę ekspozycji:
Cdev (w zależności od jakości prac) w mm:
Max wymiar kruszywa:
Obciążenia
Obliczeniowy Moment zginający M.sd = kNm
Dodatkowe opcje obliczeniowe
Wybierz algorytm obliczeń:
Wybierz rodzaj wyników :
Ilość prętów górnych w belce As2 sztuk
Rzędy zbrojenia:
Wyniki
Kliknij oblicz aby wykonać obliczenia
Ajax Test